OpenTrad – traducción automática

OpenTrad es un traductor autómatico desarrollado por varias empresas y universidad, disponibles para las cuatro lenguas oficiales de España.

Se trata de un proyecto de software libre, cuyos motores de traducción están disponibles bajo licencia GPL y los diccionarios bajo licencia Creative Commons. Todo ello accesible para su descarga desde SourceForge.

Recientemente OpenTrad ha sido premiado como la mejor aplicación TIC por la AETG.

Según indican los creadores de OpenTrad, tienen una tasa de error de entre el 4 y 5% lo que sin duda hace que la herramienta tenga una gran utilidad a la hora de realizar traducciones.

Web: http://www.opentrad.com/
Valoración: Muy buena.
Motivo: Web muy completa para la traducción de texto en cualquiera de los cuatro idiomas españloles: español, gallego, valenciano, catalán. Traduce textos, webs y documentos.

Extraido de Loogic y Theinquirer

OpenTrad – traducción automática

OpenTrad es un traductor autómatico desarrollado por varias empresas y universidad, disponibles para las cuatro lenguas oficiales de España.

Se trata de un proyecto de software libre, cuyos motores de traducción están disponibles bajo licencia GPL y los diccionarios bajo licencia Creative Commons. Todo ello accesible para su descarga desde SourceForge.

Recientemente OpenTrad ha sido premiado como la mejor aplicación TIC por la AETG.

Según indican los creadores de OpenTrad, tienen una tasa de error de entre el 4 y 5% lo que sin duda hace que la herramienta tenga una gran utilidad a la hora de realizar traducciones.

Web: http://www.opentrad.com/
Valoración: Muy buena.
Motivo: Web muy completa para la traducción de texto en cualquiera de los cuatro idiomas españloles: español, gallego, valenciano, catalán. Traduce textos, webs y documentos.

Extraido de Loogic y Theinquirer

OpenTrad – traducción automática

OpenTrad es un traductor autómatico desarrollado por varias empresas y universidad, disponibles para las cuatro lenguas oficiales de España.

Se trata de un proyecto de software libre, cuyos motores de traducción están disponibles bajo licencia GPL y los diccionarios bajo licencia Creative Commons. Todo ello accesible para su descarga desde SourceForge.

Recientemente OpenTrad ha sido premiado como la mejor aplicación TIC por la AETG.

Según indican los creadores de OpenTrad, tienen una tasa de error de entre el 4 y 5% lo que sin duda hace que la herramienta tenga una gran utilidad a la hora de realizar traducciones.

Web: http://www.opentrad.com/
Valoración: Muy buena.
Motivo: Web muy completa para la traducción de texto en cualquiera de los cuatro idiomas españloles: español, gallego, valenciano, catalán. Traduce textos, webs y documentos.

Extraido de Loogic y Theinquirer

Examen de valenciano para la obtención del grado medio

MODEL DE PROVA DEL GRAU MITJÀ DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

BLOC A. EXPRESSIÓ ESCRITA

1. Trieu una de les dues opcions:

a. Escriviu un article per a una publicació local en què expresseu la vostra opinió sobre l’ús de la bicicleta a les grans ciutats. Argumenteu els avantatges i inconvenients, les conseqüències mediambientals, etc. (Mínim 200 paraules)

b. Escriviu un article per a una publicació d’àmbit universitari en què expliqueu un tema

que domineu; el públic destinatari és tota la comunitat universitària. (Mínim 200 paraules)

2. Trieu una de les dues opcions:

a. Heu d’encarregar als vostres alumnes / companys una tasca que han de fer al llarg de tot el curs. Per tal que la facen correctament, els heu de donar les instruccions escaients, fenthi constar què han de fer, com ho han de fer i perquè ho han de fer. (Mínim 200 paraules)

b. Heu fet el viatge dels vostres somnis i, per tal de no oblidar-lo, heu decidit escriure un “llibre de viatge”. Anoteu les ciutats que heu visitat, com són, on estan situades, què és el que més us ha agradat i per què. (Mínim 200 paraules)

BLOC B. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC

3. Poseu el nexe adequat (preposició, conjunció, et.); si no és necessari, poseu el signe :

• Aquell menjar feia un gust _______ cremat molt intens.

• Vaig obrir l’acte _________________ president de la Fundació.

• Gabriel no va voler posar-se la camisa roja ______________ la de quadres.

• Quan me n’anava a la platja vaig trobar ____________ la teua cosina que en venia.

• Els quadres que vam encarregar no arribaran ________________ despús-demà.

• Abans vivia ____________ Toledo, ara se n’ha anat a viure ___________ la costa.

• No va voler venir a la platja ______________ estava plovent.

4. Poseu la combinació de pronoms febles que calga en els buits de les frases següents:

• M’ha agradat molt el pollastre que has preparat; posa_____________ un poc més (a mi).

• Qui porta la xiqueta a la piscina? Sempre _____________ porte jo.

• L’avi compra caramels als seus néts. Sempre ____________ compra quan van a la fira.

• Li agraden molt les joies i el seu marit _____________ regala sempre pel seu aniversari.

• Aquell ostatge va patir molt durant el segrest; ___________ va contar tot en la roda de premsa (a nosaltres).

• Va demanar-vos que li deixàreu el llibre; _____________ va demanar insistentment.

5. Poseu la forma verbal adient dels verbs que hi ha entre parèntesi.

• Mireia fa dues hores que està __________________ (RESOLDRE) el mateix problema.

• Com voleu que jo ______________ (DORMIR) si feu tant de soroll.

• Quan es ________________ (DESFER) el gel de les muntanyes, els rius aniran plens

d’aigua.

• Jordi ha _______________ (SER) metge per vocació personal.

• Nosaltres no______________ (DIR) res de les investigacions que dúiem a terme.

• Anna ha estat __________________ (ADMETRE) per a participar en el campionat de

gimnàstica.

• Abans Carles _______________ (CONDUIR) amb més prudència.

6. Subratlleu i esmeneu les errades morfosintàctiques que hi ha en les frases següents:

• Hi ha que ser solidaris amb els més necessitats.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Marc és partidari de que fem el viatge amb tren, jo preferisc l’avió.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• En el viatge a la Xina vam conèixer un home que el seu avi era mongol.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Va perdre l’entrada quedant-se sense veure el concert.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• L’Acadèmia es complau en lliurar-vos aquest guardó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Està ponent-se el sol, deuen de ser les nou.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• La fusta amb la que van fer aquest moble era de la millor qualitat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Subratlleu i esmeneu els errors lèxics que hi ha a les frases següents:

• Malauradament, aquesta enfermetat és molt comuna a l’Àsia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• No sols no em va dur lo que li havia encarregat, sinó que, a més, es va quedar els Diners que li havia donat a conte.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Vaig exprimir un quilo de taronja per fer-ne suc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Va pujar a l’andami per tapar el forat que hi havia al sostre.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• No m’agrada viatjar amb Antoni, condueix molt mal.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Ens han convidat a l’estreno de la pel·lícula, per a la qual cosa és imprescindible anar

amb tratge.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Totes les mercancies que arriben al port han de passar per l’aduana.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Completeu els buits següents posant les paraules o les locucions que s’ajusten a la definició que hi ha entre parèntesis.

• M’he comprat una __________________ (PEÇA DE VESTIR, SENSE MÀNIGUES,

QUE COBREIX EL PIT I L’ESQUENA) per posar-me-la sota l’americana.

• Anit va haver un ____________________ (OCULTACIÓ TOTAL O PARCIAL DE LA LLUM D’UN ASTRE PER LA INTERPOSICIÓ D’UN ALTRE).

• Al xandall que use per a fer esport, he hagut de posar-li (PECES AFEGIDES A LES

MÀNEGUES PER A PROTEGIR LA PART DEL COLZE) ____________________ i

(PECES AFEGIDES ALS CAMALS PER A PROTEGIR LA PART DEL GENOLL)

____________________.

• A la Costa de les Flors, a Itàlia, les plantes floreixen tan aviat perquè es cultiven en

___________________ ( COBERTS TANCATS ON ES CULTIVEN PLANTES)

• L’ou té dues parts clarament diferenciades: la ___________________ (MATÈRIA

ALBUMINOSA TRANSPARENT DE L’OU) i el ___________________ (MASSA

ESFEROÏDAL GROGA QUE HI HA A L’INTERIOR DELS OUS D’OCELL)

9. Relacioneu cada definició amb el terme corresponent.

1 Anar de cul Seient cama ací, cama allà

2 Anar amb peus de plom Completament ple

3 Anar a collibé Enfrontar-se, amenaçar

4 De gom a gom Prevenir-se

5 Ensenyar les dents Passejar per distreure’s

6 Escampar la boira Anar atrafegat

10. Col·loqueu la paraula adequada segons convinga:

• COM / COM A

Es va portar ______________ un pare per a ell.

• FINS / FINS A

Anirem ________________ la plaça.

• PERQUÈ / PER QUÈ

No sé encara __________________ se’n va anar.

• POT SER / POTSER

________________ no arribarà fins demà a la nit.

• SOBRETOT / SOBRE TOT

_____________________ açò de les fusions bancàries hi ha molt a dir.

• A L’HORA / ALHORA

El tren va arribar _________________ convinguda.

SOLUCIONS DEL BLOC B

3. Poseu el nexe adequat (preposició, conjunció, et.); si no és necessari, poseu el signe :

• Aquell menjar feia un gust DE cremat molt intens.

• Vaig obrir l’acte COM A president de la Fundació.

• Gabriel no va voler posar-se la camisa roja SINÓ la de quadres.

• Quan me n’anava a la platja vaig trobar la teua cosina que en venia.

• Els quadres que vam encarregar no arribaran FINS despús-demà.

• Abans vivia A Toledo, ara se n’ha anat a viure A la costa.

• No va voler venir a la platja PERQUÈ estava plovent.

4. Poseu la combinació de pronoms febles que calga en els buits de les frases següents:

• M’ha agradat molt el pollastre que has preparat; POSA-ME’N un poc més (a mi).

• Qui porta la xiqueta a la piscina? Sempre LA HI porte jo.

• L’avi compra caramels als seus néts. Sempre ELS EN compra quan van a la fira.

• Li agraden molt les joies i el seu marit LI’N regala sempre pel seu aniversari.

• Aquell ostatge va patir molt durant el segrest; ENS HO va contar tot en la roda de premsa (a

nosaltres).

• Va demanar-vos que li deixareu el llibre; US HO va demanar insistentment.

5. Poseu la forma verbal adient dels verbs que hi ha entre parèntesi.

• Mireia fa dues hores que està RESOLENT (RESOLDRE) el mateix problema.

• Com voleu que jo DORMA (DORMIR) si feu tant de soroll.

• Quan es DESFAÇA (DESFER) el gel de les muntanyes, els rius aniran plens d’aigua.

• Jordi ha SIGUT / ESTAT (SER) metge per vocació personal.

• Nosaltres no DÉIEM / DIGUÉREM (DIR) res de les investigacions que dúiem a terme.

• Anna ha estat ADMESA (ADMETRE) per a participar en el campionat de gimnàstica.

• Abans Carles CONDUÏA ( CONDUIR) amb més prudència.

6. Subratlleu i esmeneu les errades morfosintàctiques que hi ha en les frases següents:

• Hi ha que ser solidaris amb els més necessitats.

CAL/S’HA DE

• Marc és partidari de que fem el viatge amb tren, jo preferisc l’avió.

QUE

• En el viatge a la Xina vam conèixer un home que el seu avi era mongol.

L’AVI DEL QUAL

• Va perdre l’entrada quedant-se sense veure el concert.

I ES VA QUEDAR

• L’Acadèmia es complau en lliurar-vos aquest guardó.

A

• Està ponent-se el sol, deuen de ser les nou.

DEUEN SER

• La fusta amb la que van fer aquest moble era de la millor qualitat.

AMB QUÈ

7. Subratlleu i esmeneu els errors lèxics que hi ha a les frases següents:

• Malauradament, aquesta enfermetat és molt comuna a l’Àsia.

MALALTIA

• No sols no em va dur lo que li havia encarregat, sinó que, a més, es va quedar els diners que li

havia donat a conte.

EL COMPTE

• Vaig exprimir un quilo de taronja per fer-ne suc.

ESPRÉMER

• Va pujar a l’andami per tapar el forat que hi havia al sostre.

BASTIDA

• No m’agrada viatjar amb Antoni, condueix molt mal.

MALAMENT

• Ens han convidat a l’estreno de la pel·lícula, per a la qual cosa és imprescindible anar amb

tratge.

ESTRENA VESTIT

• Totes les mercancies que arriben al port han de passar per l’aduana.

MERCADERIES LA DUANA

8. Completeu els buits següents posant les paraules o les locucions que s’ajusten a la definición que hi ha entre parèntesis.

• M’he comprat una ARMILLA (PEÇA DE VESTIR, SENSE MÀNIGUES, QUE COBREIX EL PIT I L’ESQUENA) per posar-me-la sota l’americana.

• Anit va haver un ECLIPSI (OCULTACIÓ TOTAL O PARCIAL DE LA LLUM D’UN ASTRE PER LA INTERPOSICIÓ D’UN ALTRE).

• Al xandall que use per a fer esport, he hagut de posar-li (PECES AFEGIDES A LES

MÀNEGUES PER A PROTEGIR LA PART DEL COLZE) COLZERES i (PECES

AFEGIDES ALS CAMALS PER A PROTEGIR LA PART DEL GENOLL) GENOLLERES.

• A la Costa de les Flors, a Itàlia, les plantes floreixen tan aviat perquè es cultiven en

HIVERNACLES ( COBERTS TANCATS ON ES CULTIVEN PLANTES)

• L’ou té dues parts clarament diferenciades: la CLARA (MATÈRIA ALBUMINOSA

TRANSPARENT DE L’OU) i el ROVELL (MASSA ESFEROÏDAL GROGA QUE HI HA A L’INTERIOR DELS OUS D’OCELL)

9. Relacioneu cada definició amb el terme corresponent.

1 Anar de cul 3 Seient cama ací, cama allà

2 Anar amb peus de plom 4 Completament ple

3 Anar a collibé 5 Enfrontar-se, amenaçar

4 De gom a gom 2 Prevenir-se

5 Ensenyar les dents 6 Passejar per distreure’s

6 Escampar la boira 1 Anar atrafegat

10.Col·loqueu la paraula adequada segons convinga:

• COM / COM A

Es va portar com un pare per a ell.

• FINS / FINS A

Anirem fins a la plaça.

• PERQUÈ / PER QUÈ

No sé encara per què se’n va anar.

• POT SER / POTSER

Potser no arribarà fins demà a la nit.

• SOBRETOT / SOBRE TOT

Sobre tot açò de les fusions bancàries hi ha molt a dir.

• A L’HORA / ALHORA

El tren va arribar a l’hora convinguda.

Curso de introducción al catalán

Curso sencillo para iniciarse en la lengua catalana, que podrás seguir por correo electrónico.

Contenido del curso

 1. 1. La pronunciación (I)
 2. 2. La pronunciación (II)
 3. 3. Los números
 4. 4. Los artículos
 5. 5. Las formas verbales (I)
 6. 6. Las formas verbales (II)
 7. 7. Las formas verbales (III)
 8. 8. Los verbos irregulares
 9. 9. Los pronombres (I)
 10. 10. Los pronombres (II)
 11. 11. Las preposiciones(I)
 12. 12. Las preposiciones(II)
 13. 13. Las formas del plural
 14. 14. El futuro
 15. 15. ¡Hacen rebajas!
 16. 16. Algo de vocabulario
 17. 17. Elegir una carrera
 18. 18. Estar enfermo
 19. 19. Haciendo deporte
 20. 20. Instituciones y servicios públicos

Web: http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/catalan
Valoración: Regular.
Motivo: Web sencilla en contenidos. Molesta un poco tanta publicidad.

Curso de introducción al catalán

Curso sencillo para iniciarse en la lengua catalana, que podrás seguir por correo electrónico.

Contenido del curso

 1. 1. La pronunciación (I)
 2. 2. La pronunciación (II)
 3. 3. Los números
 4. 4. Los artículos
 5. 5. Las formas verbales (I)
 6. 6. Las formas verbales (II)
 7. 7. Las formas verbales (III)
 8. 8. Los verbos irregulares
 9. 9. Los pronombres (I)
 10. 10. Los pronombres (II)
 11. 11. Las preposiciones(I)
 12. 12. Las preposiciones(II)
 13. 13. Las formas del plural
 14. 14. El futuro
 15. 15. ¡Hacen rebajas!
 16. 16. Algo de vocabulario
 17. 17. Elegir una carrera
 18. 18. Estar enfermo
 19. 19. Haciendo deporte
 20. 20. Instituciones y servicios públicos

Web: http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/catalan
Valoración: Regular.
Motivo: Web sencilla en contenidos. Molesta un poco tanta publicidad.

Curso de Catalán

Se trata de un curso que comienza desde cero y que pretende poco a poco ir profundizando hasta poder llegar a un nivel medio, que se ha desarrollado en la plataforma Wikibooks (libros gratis en la red).
Web: http://es.wikibooks.org/wiki/Catal%C3%A1n
Valoración: Buena.
Motivo: Web completa con una buena estructura y con recursos.